Bộ điều khiển áp suất MKS

hoanglongphu

Member
22 Tháng mười một 2023
267
0
16


Đại lý MKS Việt Nam

điều khiển áp suất MKS hỗ trợ các công nghệ biến đổi thế giới của chúng ta. Chúng tôi cung cấp các giải pháp công nghệ nền tảng cho ngành sản xuất chất bán dẫn, điện tử và đóng gói hàng đầu cũng như các ứng dụng công nghiệp đặc biệt.

Chúng tôi áp dụng năng lực khoa học và kỹ thuật rộng rãi của mình để tạo ra các công cụ, hệ thống con, hệ thống, giải pháp kiểm soát quy trình và công nghệ hóa chất đặc biệt nhằm cải thiện hiệu suất quy trình, tối ưu hóa năng suất và tạo ra những đổi mới độc đáo cho nhiều công ty công nghiệp và công nghệ hàng đầu thế giới.

Các giải pháp của chúng tôi rất quan trọng trong việc giải quyết các thách thức về thu nhỏ và độ phức tạp trong sản xuất thiết bị tiên tiến bằng cách cho phép tăng sức mạnh, tốc độ, nâng cao tính năng và kết nối tối ưu. Các giải pháp của chúng tôi cũng rất quan trọng trong việc giải quyết các yêu cầu về hiệu suất ngày càng tăng trên nhiều ứng dụng công nghiệp đặc biệt.

Model : Bộ điều khiển áp suất MKS

AA07B12PBB2GT1

AA07B12PCB4GF4

AA07B12PCD2GA1

AA07B13PCB2GA1

AA07B13PCD2GA1

AA07B13TCB3GA1

AA07B13TCD2GC1

AA07B33PBD4GL4

AA07B33PCD2GA1

AA07BRDPCD2GA1

AA07BRDPCD4GD1

AA08B12PBB4GF4

AA08B12PCJ2GC1

AA08B12PCJ2GT1

AA08B13PCH3GW1

AA08B13PMF2GD1

AA08B13TCA2GT1

AA08B13TMD3GC1

AA08B33PBE4GL4

AA08B33PCH2GA1

AA08BRDPCH2GA1

41C11DCA2BA003

41C11DCD2BF003

41C11DCD2BF003

41C11TFB2AF2.2

41C13DGA2AA040

51C11TGA2BA010

51C13TCA2BA200

51C13TCA2BF500

51C31TCD2BF010

AA01A01TGAS3B00000

AA01A11TBAS3B00000

AA01A12TGCS3B00000

AA01A13TGAS3B00000

AA02A.1TGAS48B000H00

AA02A13TCES44B000000

722C01TBA2FA

722C01TBA2FJ

722C01TCE2FA

722C01TCE2FJ

722C01TGA2FA

722C01TGA2FJ

722C02TBA2FA

722C02TBA2FJ

722C02TCE2FA

722C02TBA2FJ

722C02TCE2FA

722C02TCE2FJ

722C02TGA2FA

727A11TCE2FA

727A11TCE2FB

727A11TGA2FA

727A11TGA2FB

727A12TCE2FA

727A12TCE2FB

727A12TGA2FA

727A12TGA2FB

727A13TCE2FB

727A13TGA2FA

728A11TCE2FA

728A11TCE2FB

728A11TGA2FA

728A11TGA2FB

728A12TCE2FA

728A12TCE2FB

728A12TGA2FA

728A12TGA2FB

728A13TCE2FB

728A13TGA2FA

728A13TGA2FB

DA01B 0.1-1000

DA02B 0.1-1000

DA07A 1-1000

622D 1-1000

626D 0.1-1000

623H 1-1000

AA06A.1TRB

AA06A.1TRC

AA06A01TRA

AA06A01TRB

AA06A01TRC

AA06A11TRA

AA06A11TRB

AA06A11TRC

AA06A12TRA

AD06A01TRA

AD06A01TRC

AD06A11TRA

AD06A11TRC

AD06A12TRA

AD06A12TRC

GM50A-MFM

GM51A-MFM

GM100A-MFM

GE250A-MFM

GE300A-MFM

P4B-MFM

P9B-MFM

CMA10B-MFM

IE500A-MFM

IE1000A-MFM

179C01311CR3BM

179C01311CS3BM

179C01312CR3BM

179C01312CS3BM

179C01313CR3BM

179C01313CS3BM

179C01314CR3BM

179C01314CS3BM

179C01321CR3BM

179C01321CS3BM

179C01322CR3BM

179C01322CS3BM

179C01323CR3BM

179C01323CS3BM

DLT2B-Analog

DLT2B-DeviceNet

DLT2B-EtherCAT

901P-11030

901P-11034

901P-12030

901P-12034

901P-17020

901P-21030

901P-21034

901P-22030

901P-22034

901P-27020

925-11010

925-11014

925-11020

925-11024

925-11030

925-11034

925-12020

925-12024

925-12030

925-12034

910-11030

910-11034

910-12030

910-12034

910-21030

910-21034

910-22030

910-22034

910-31030

275330-GD

275330-GE

275330-GF

275330-GG

275330-GK

275330-GP

275330-GQ

275330-GR

275400-1-GD-T

275400-1-GE-T

902B-1E0V0

902B-2E0V0

902B-3E0V0

902B-4E0V0

902B-5E0V0

902B-8E0V0

902B-11010

902B-11012

902B-11014

902B-11020

902B-11024

902B-11032

902B-11030

902B-11054

902B-11034

902B-12014

902B-12010

902B-12024

902B-12020

902B-12034

902B-31014

902B-31010

902B-31020

902B-31024

902B-31030

902B-32010

902B-32014

902B-32020

902B-32024

971B-21024

971B-21030

971B-21034

971B-22020

971B-22024

971B-22030

971B-22034

971B-71020

971B-71024

971B-71030

971B-71034

971B-72020

971B-72024

971B-72030

971B-72034

971B-91020

971B-91024

971B-91030

971B-91034

971B-92020

971B-92024

971B-92030

971B-92034

972B-21020

972B-21024

972B-21030

972B-21034

972B-22020

972B-22024

972B-22030

972B-22034

974B-21020

974B-21024

974B-21030

974B-21034

974B-22020

974B-22024

974B-22030

974B-22034

974B-71020

974B-71024

355400-0-YE-T

355410-1-YE-T

355420-2-YE-T

355600-0-YE-T

355620-2-TG-T

355620-2-YE-T

390410-0-YG-T

390411-0-YE-T

390511-2-YE-T

390511-2-YG-T

390511-3-YE-T

390511-3-YG-T

390610-2-YG-T

390611-3-YG-T

390710-2-YE-T

390710-2-YG-T

392502-2-YE-T

392502-2-YG-T

392601-2-YG-T

392602-3-YG-T

392710-2-YG-T

392710-2-YE-T

EV2-110-000FT

EV2-120-000FT

GVRAD080SSMVNN0000

GVRAD080SSPVNN0000

GVRAD100SSMVNN0000

GVRAD100SSPVNN0000

148JA11CR1M

148JA12CR1M

148JA13CR1M

148JA14CR1M

148JA21CR1M

148JA22CR1M

148JA23CR1M

148JA24CR1M

148JA51CR1M

148JA52CR1M

148JA53CR1M

0154B-200LRB

0154B-200LRK

0154B-200LRN

0154B-200LRV

0154B-200LSB

0154B-200LSK

0154B-200LSN

0154B-200LSV

0248D-00010RK

0248D-00010RV

0248D-00010SV

0248D-00050RV

0248D-00050SV

0248D-00100RK

0248D-00100RV

0248D-00100SN

0248D-00100SV

0248D-00500RV

0248D-00500SV

0248D-01000RV

0248D-01000SV

0248D-10000RV

0248D-10000SK

0248D-10000SV

CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG PHÚ

Địa chỉ: 77/17 Đường TL 29, Kp 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM

Mr Thắng : 0394 502 984
 

Bài mới nhất