Bơm thủy Lực Bucher - Pump Bucher

hoanglongphu

Member
22 Tháng mười một 2023
267
0
16


Đại lý Bơm Bucher

Bơm thủy Lực Bucher - Pump Bucher chúng tôi sống trong một nền văn hóa thúc đẩy giao tiếp cởi mở, phát triển cá nhân và làm việc nhóm chuyên sâu trên mọi phương diện. Tuy nhiên, chuyên môn này chỉ là một phần trong thành công của chúng tôi. Cam kết trên mức trung bình, mức độ cống hiến cao và sáng kiến của nhân viên chúng tôi tạo thành một tiềm năng to lớn để phát huy.

Nơi các giải pháp thông thường dừng lại, sự đổi mới bắt đầu. Với suy nghĩ này, tại Bucher Hydrainics, chúng tôi luôn cố gắng thiết lập các tiêu chuẩn mới về công nghệ, chất lượng, sản xuất, giao hàng và chăm sóc khách hàng.

Model : Bơm thủy Lực Bucher - Pump Bucher

AP05/0.25

AP05/0.5

AP05/0.75

AP05/0.9

AP05/1.2

AP05/1.6

AP05/2.3

APR05/0.25

APR05/0.5

APR05/0.75

APR0.5/0.9

APR05/1.2

AP212/4.5 D 235

AP212/4.5LN D 235

AP212/4.5 S 235

AP212/4.5LN S 235

APR212/4.5 ED 235

APR212/4.5LN ED 235

AP212/6.5 D 235

AP212/6.5LN D 235

AP212/6.5 S 235

AP212/6.5LN S 235

APR212/6.5 ED 235

APR212/4.5LN ED 235

AP212/8.5 D 235

AP212/8.5LN D 235

AP212/8.5 S 235

AP212/8.5LN S 235

APR212/8.5 ED 235

APR212/8.5LN ED 235

AP212/11 D 235

AP212/11LN D 235

AP212/11 S 235

AP212/11LN S 235

APR212/11 ED 235

APR212/11LN ED 235

AP212/15 D 235

AP212/15LN D 235

AP212/15 S 235

AP212/15LN S 235

APR212/15 ED 235

APR212/15LN ED 235

AP212/19 D 235

AP212/19LN D 235

AP212/19 S 235

AP212/19LN S 235

APR212/19 ED 235

APR212/19LN ED 235

AP212/22 D 235

AP212/22LN D 235

AP212/22 S 235

AP212/22LN S 235

APR212/22 ED 235

APR212/22LN ED 235

AP212/26 D 235

AP212/22LN D 235

AP212/26 S 235

AP212/26LN S 235

APR212/26 ED 235

APR212/26LN ED 235

AP212/4.5 D 245

AP212/4.5LN D 245

AP212/4.5 S 245

AP212/4.5LN S 245

APR212/4.5 ED 245

APR212/4.5LN ED 245

AP212/6.5 D 245

AP212/6.5LN D 245

AP212/6.5 S 245

AP212/6.5LN S 245

APR212/6.5 ED 245

APR212/6.5LN ED 245

AP212/8.5 D 245

AP212/8.5LN D 245

AP212/8.5 S 245

AP212/8.5LN S 245

APR212/8.5 ED 245

APR212/8.5LN ED 245

AP212/11 D 245

AP212/11LN D 245

AP212/11 S 245

AP212/11LN S 245

APR212/11 ED 245

APR212/11LN ED 245

AP212/15 D 245

AP212/15LN D 245

AP212/15 S 245

AP212/15LN S 245

APR212/15 ED 245

APR212/15LN ED 245

AP212/19 D 245

AP212/19LN D 245

AP212/19 S 245

AP212/19LN S 245

APR212/19 ED 245

APR212/19LN ED 245

AP212/22 D 245

AP212/22LN D 245

AP212/22 S 245

AP212/22LN S 245

APR212/22 ED 245

APR212/22LN ED 245

AP212/26 D 245

AP212/26LN D 245

AP212/26 S 245

AP212/26LN S 245

APR212/26 ED 245

APR212/26LN ED 245

AP212/4.5 D 218-FP

AP212/6.5 D 218-FP

AP212/8.5 D 218-FP

AP212/11 D 218-FP

AP212/15 D 218-FP

AP212/19 D 218-FP

AP212/22 D 218-FP

AP212/26 D 218-FP

AP212/4.5 S 218-FP

AP212/6.5 S 218-FP

AP212/8.5 S 218-FP

AP212/11 S 218-FP

AP212/15 S 218-FP

AP212/19 S 218-FP

AP212/22 S 218-FP

AP212/26 S 218-FP

AP212/4.5 D 818-FP

AP212/6.5 D 818-FP

AP212/8.5 D 818-FP

AP212/11 D 818-FP

AP212/15 D 818-FP

AP212/19 D 818-FP

AP212/22 D 818-FP

AP212/26 D 818-FP

AP212/4.5 S 818-FP

AP212/6.5 S 818-FP

AP212/8.5 S 818-FP

AP212/11 S 818-FP

AP212/15 S 818-FP

AP212/19 S 818-FP

AP212/22 S 818-FP

AP212/26 S 818-FP

AP250HP/15

AP250HP/19

AP250HP/23

AP250HP/26

AP250HP/2

AP250HP/33

AP250HP/36

AP250HP/40

AP250HP/45

AP250HP/50

AP250HP/54

AP312HP/40

AP312HP/45

AP312HP/54

AP312HP/63

AP312HP/75

CB-E0.26

CB-E0.32

CB-E0.38

CB-E0.5

CB-E0.6

CB-E0.63

CB-E0.75

CB-E0.88

CB-E1.00

CB-E1.25

CB-E1.5

CB-E1.9

CB-E0.26*S*

CB-E0.32*S*

CB-E0.38*S*

CB-E0.50*S*

CB-E0.60*S*

CB-E0.63*S*

CB-E0.75*S*

CB-E0.88*S*

CB-E1.00*S*

CB-E1.00*S*

CB-E1.50*S*

CBKA-F0.63

CBKA-F0.8

CBKA-F1.2

CBKA-F1.6

CBKA-F2.1

CBKA-F2.5

CBKA-F2.7

CBKA-F3.2

CBKA-F3.7

CBKA-F4.2

CBKA-F5

CBKA-F6

CBKA-F8

QX61-160

QX61-200

QX61-250

QX81-315

QX81-400

QX81-500

QXEH32

QXEH42

QXEH52

QXEH62

QXEH82

QXEHX32-010

QXEHX32-012

QXEHX32-016

QXEHX32-020

QXEHX42-020

QXEHX42-025

QXEHX42-032

QXEHX42-040

QXEHX52-040

QXEHX52-050

QXEHX52-063

QXEHX52-080

QXEHX62-080

QXEHX62-100

QXEHX62-125

QXEHX62-160

QXEM22-005

QXEM22-006

QXEM22-008

QXEM32-010

QXEM32-012

QXEM32-016

QXEM42-020

QXEM42-025

QXEM42-032

QXEM52-040

QXEM52-050

QXEM52-063

QXEM62-080

QXEM62-100

QXEM62-125

QXEM82-160

QXEM82-200

QXEM82-250

CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG PHÚ

Địa chỉ: 77/17 Đường TL 29, Kp 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM

Mr Thắng : 0394 502 984
 

Bài mới nhất