Đại lý Bơm Burks -Pumps Burks Chính Hãng

hopgiamtoc

Member
11 Tháng một 2023
187
0
16
Đại lý Bơm Burks

Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp Bơm Burks chính hãng Germany Tại Việt Nam

Máy bơm tuabin tái sinh

Thiết kế độc đáo của Máy bơm tuabin tái sinh Burks được thiết kế cho các ứng dụng áp suất cao, lưu lượng thấp. Mương dẫn chất lỏng vào bánh công tác và sau đó cung cấp một kênh cho chất lỏng di chuyển khi nó được đẩy và cung cấp năng lượng bởi bánh công tác. Máy bơm có sẵn trong các cấu hình gắn trên đế và ghép nối kín.

Máy bơm thẳng đứng Burks

Đối với các ứng dụng âm lượng thấp hơn yêu cầu lưu lượng lên tới 80 GPM, Sê-ri Burks GB cung cấp giải pháp tiết kiệm chi phí, linh hoạt. Máy bơm Burks GB có thể được lắp đặt ở bất kỳ vị trí nào; ngang, dọc hoặc trên một góc. Chống rò rỉ, phốt cơ khí tự điều chỉnh và kết cấu hoàn toàn bằng sắt hoặc đồng mang đến kết cấu chất lượng, đáng tin cậy. Thiết kế nội tuyến cho phép tháo cụm bơm mà không làm ảnh hưởng đến đường ống để bảo trì dễ dàng. Động cơ máy bơm tiêu chuẩn có cấu trúc chống nhỏ giọt mở, được đánh giá với các hệ số dịch vụ máy bơm phản lực để hoạt động liên tục và đi kèm với mặt bích lắp tiêu chuẩn NEMA.

Model : Bơm Burks

Burks BKI2-20

Burks BKI2-30

Burks BKI2-40

Burks BKI2-50

Burks BKI2-60

Burks BKI2-70

Burks BKI3-30

Burks BKI3-30

Burks BKI3-40

Burks BKI3-50

Burks BKI3-60

Burks BKI3-70

Burks BKI4-30

Burks BKI4-40

Burks BKI4-50

Burks BKI4-60

Burks BKI4-70

Burks BKI5-30

Burks BKI5-40

Burks BKI5-50

Burks BKI5-60

Burks BKI5-70

Burks BKI8-30

Burks BKI8-40

Burks BKI8-35

Burks BKI8-25

Burks BKI8-20

Burks BKI8-15

Burks BKI8-10

Burks BKI12-30

Burks BKI12-25

Burks BKI12-20

Burks BKI12-15

Burks BKI12-10

Burks BKI16-10

Burks BKI16-20

Burks BKI16-30

Burks BKI16-40

Burks BKI20-10

Burks BKI20-20

Burks BKI20-30

Burk 4BKJ0208

Burk 4BKJ0211

Burk 4BKJ0216

Burk 4BKJ0221

Burk 4BKJ0232

Burk 4BKJ0408

Burk 4BKJ0412

Burk 4BKJ0416

Burk 4BKJ0424

Burk 4BKJ0432

Burk 4BKJ0444

Burk 4BKJ0606

Burk 4BKJ0608

Burk 4BKJ0613

Burk 4BKJ0617

Burk 4BKJ0623

Burk 4BKJ0632

Burk 4BKJ0807

Burk 4BKJ0810

Burk 4BKJ0814

Burk 4BKJ0818

Burk 4BKJ0824

Burk 4BKJ0832

Burk 4BKJ1007

Burk 4BKJ1010

Burk 4BKJ1014

Burk 4BKJ1019

Burk 4BKJ1026

Burk 4BKJ1608

Burk 4BKJ1611

Burk 4BKJ1615

Burk 4BKJ1620

Burk 4BKJ1624

Burk 4BKP/BWP0209

Burk 4BKP/BWP0213

Burk 4BKP/BWP0218

Burk 4BKP/BWP0312

Burk 4BKP/BWP0507

Burk 4BKP/BWP0805

Burk 4BKP/BWP0223

Burk 4BKP/BWP0315

Burk 4BKP/BWP0318

Burk 4BKP/BWP0512

Burk 4BKP/BWP0807

Burk 4BKP/BWP0228

Burk 4BKP/BWP0233

Burk 4BKP/BWP0322

Burk 4BKP/BWP0325

Burk 4BKP/BWP0517

Burk 4BKP/BWP0810

Burk 4BKP/BWP1405

Burk 4BKP/BWP0240

Burk 4BKP/BWP0248

Burk 4BKP/BWP0329

Burk 4BKP/BWP0333

Burk 4BKP/BWP0521

Burk 4BKP/BWP0525

Burk 4BKP/BWP0812

Burk 4BKP/BWP0815

Burk 4BKP/BWP1407

Burk 4BKP/BWP0339

Burk 4BKP/BWP0345

Burk 4BKP/BWP0533

Burk 4BKP/BWP0818

Burk 4BKP/BWP1410

Burk 4BKP/BWP0352

Burk 4BKP/BWP0538

Burk 4BKP/BWP0544

Burk 4BKP/BWP0821

Burk 4BKP/BWP0825

Burk 4BKP/BWP1413

Burk 4BKP/BWP4605

Burk 4BKP/BWP4604

Burk 4BKP/BWP3008

Burk 4BKP/BWP1713

Burk 4BKP/BWP6003

Burk 4BKP/BWP4603

Burk 4BKP/BWP3006

Burk 4BKP/BWP1710

Burk 4BKP/BWP6002

Burk 4BKP/BWP1707

Burk 4BKP/BWP4602

Burk 4BKP/BWP3004

Burk 4BKP/BWP3003

Burk 4BKP/BWP1705

Burk 4BKP/BWP6001

Burk 4BKP/BWP1705

Burks BPS 5-70/2

Burks BPS 5-80/3

Burks BPS 5-120/4

Burks BPS 5-150/5

Burks BPS 5-180/6

Burks BPS 5-200/7

Burks BPS 18-180/2 T

Burks BPS 18-250/3 T

Burks BPS 18-400/4 T

Burks BPS 3-50/2

Burks BPS 3-70/3

Burks BPS 3-90/4

Burks BPS 3-100/5

Burks BPS 3-120/6

Burks BPS 3-150/7

Burks BPS 3-70/2

Burks BPS 5-80/3

Burks BPS 5-120/4

Burks BPS 5-150/5

Burks BPS 5-180/6

Burks BPS 3-200/7

Burks BPS 7-100/2

Burks BPS 7-120/3

Burks BPS 7-180/4

Burks BPS 7-250/5

Burks BPS 7-300/6

Burks BPS 7-350/7

Burks BPS 9-100/2

Burks BPS 9-150/3

Burks BPS 9-200/4

Burks BPS 9-250/5

Burks BPS 18-180/2 T

Burks BPS 18-250/3 T

Burks BPS 18-400/4 T

Công ty TNHH Châu Thiên Chí

29/33 Đường số 11, Phường 11, Gò Vấp, TP HCMMr Thắng : 0901 327 774
 

Bài mới nhất