Tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khuyến công, sản xuất sạch hơn giai đoạn 2016 - 2020 và kết nối cung - cầu Hà Tĩnh năm 2020 (22-07-2020)

Thuysin

Member
23 Tháng tư 2023
51
0
6
Hội nghị sẽ tổng kết, đánh giá hiệu quả của hoạt động khuyến công, sản xuất sạch hơn trong giai đoạn 2016 - 2020, hội nghị sẽ có các gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 và sản phẩm sản xuất trong Tỉnh đồng thời sẽ tạp nhiều cơ hội, làm cầu nối giữa các cơ sở sản xuất trong tỉnh với các nhà phân phối, siêu thị trong và ngoài tỉnh.

b1e0ce56987b67a256ba7b5f21d37e68.jpgNhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cấu giữa các nhà sản xuất, kinh doanh, phân phối trong và ngoài tỉnh; thúc đẩy giao thương tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong tỉnh, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khuyến công, sản xuất sạch hơn giai đoạn 2016-2020 và kết nối cung - cầu Hà Tĩnh năm 2020.
 

Bài mới nhất